Čerpanie podpory na malé zdroje FVE

V súvislosti s koncepciou malých zdrojov elektriny a novelou zákona 309/2009 sa rozvírilo po Slovensku množstvo informácií o ich podpore z EU fondov. Bolo povedané, že je na to 100 miliónov €. O nedostatku informácií hovorí aj pravdepodobný správca týchto prostriedkov – Slovenská inovačná a energetická agentúra, viď ich správa:

Stránky